Wie zorgen ervoor dat Nederland een verantwoorde herstart maakt? Nu Nederland stapsgewijs ‘van het slot’ gaat, raakt de rol van OMT en demissionair kabinet langzaam uitgespeeld.  En aangezien de coalitiebesprekingen pas net gestart zijn, kunnen we vanuit Den Haag weinig sturing verwachten.

Gelukkig hebben we in ons land een sterk ontwikkeld middenveld, waarop honderden brancheorganisaties en beroepsverenigingen actief zijn. Zij hebben een sleutelpositie in de ontwikkeling van sectoren, door vertaling van beleid naar praktijk en het voorkomen van uitwassen door zelfregulering. De coronacrisis heeft deze organisaties opnieuw op de kaart heeft gezet. Zij hebben echt hun meerwaarde getoond in de crisis en zullen ook de komende periode hun verantwoordelijkheid nemen, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming en brede welvaart.

Oog voor proces, relatie en inhoud

Binnen deze organisaties heeft de voorzitter een bijzondere rol. Of eigenlijk een combinatie van rollen. Boegbeeld van de branche of beroepsgroep, leider van verandering, verbinder van het bestuur en de leden, sparringpartner van de directeur, onderhandelaar, diplomaat. Goede voorzitters hebben oog voor proces, relatie én inhoud. Ze zijn zakelijk én empathisch. Hebben lef én geduld. Kortom: zij beschikken over een brede set competenties, brede kennis en een breed repertoire. 

Wet als extra trigger

Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking. Daarmee wordt veel wetgeving op het gebied van governance gelijkgetrokken voor alle rechtspersonen. Voor veel verenigingen is dit aanleiding om weer eens stil te staan bij de eigen governance. En in die governance is de voorzitter wettelijk verankerd. Het is daarom een goed moment om ook via opleidingen aandacht te besteden aan de complexiteit van deze functie. Een leergang speciaal voor voorzitters van verenigingen bestond echter nog niet. Maar nu wel, dankzij een goede samenwerking met Nyenrode, MalieAcademy en Gasseling Search. 

Meer hierover op https://www.nyenrode.nl/opleidingen/p/leergang-voorzitten-branche–en-beroepsvereniging#introductie