Artikelen

 • Reinders, L. en T. van der Rijken (2024). Hoe houd je de vereniging jong? In: VM, maart 2024, pp. 54-58.
 • Rijken, T. van der (2023). Van voorbereiden tot nazorg bieden: de rol van de voorzitter in het Nederlandse verenigingsleven. In: VM, december 2023, pp. 38-41.
 • Rijken, T. van der en P.J. Tack (2022). Twee kapiteins, wie is het boegbeeld? In: VM, juni 2022, pp. 36-41.
 • Kuperus, M. en T. van der Rijken (2022). Raad van toezicht: goed idee? In: VM, maart 2022, pp. 50-54.
 • Rijken, T. van der, A. Vernooij en B. van den Boogaard (2021). Wat doet de energietransitie met de vereniging? In: VM, juni 2021, pp. 60-65.
 • Rijken, T. van der en M. Mestdagh (2021). Cultuur in het bestuur. In: VM, maart 2021, pp. 48-52.
 • Rijken, T. van der en M. Mestdagh (2020). Goede besturen communiceren met leden. In: VM, december 2020, pp. 60-65.
 • Rijken, T. van der en M. Mestdagh (2020). Hygiëne aan de bestuurstafel. In: VM, september 2020, pp. 60-65.
 • Rijken, T. van der en P.J. Tack (2014). Vereniging in beweging. In: VM, september 2014, pp. 18-21.
 • Rijken, T. van der en G. Wolbert (2014). De backoffice: reorganiseren, delen of uitbesteden. In: VM, september 2014, pp. 48-51.
 • Rijken, T. van der (2013). Over de grens. In: VM, december 2013, pp. 12-15.
 • Rijken, T. van der en A. Wilts (2013). Organisatie, strategie en invloed van brancheorganisaties. In: M&O 67/4, juli/augustus 2013, pp. 19-32.
 • Rijken, T. van der (2013). “It is all about the chief executive.” In: VM, september 2013, pp. 14-17.
 • Rijken, T. van der, H. Rijkes en M. Brockhaus (2013). Kleine(re) verenigingen: Positief over de toekomst. In: VM, juni 2013, pp. 56-60.
 • Schot, E. en T. van der Rijken (2013). De spagaat tussen beleid en beroep. In: VM, maart 2013, pp. 54-59.
 • Rijken, T. van der, H. Rijkes en R. van der Put (2012). Elke maand een nieuwe vereniging. In: VM, september 2012, pp. 26-29.
 • Rijken, T. van der (2012). Effectiviteit van brancheorganisaties. In: Novak Accountantsmagazine, maart 2012, pp. 22-23.
 • Tack, P.J. en T. van der Rijken (2011). Verenigingen bepalen hun eigen toekomst. In: VM, december 2011, pp. 14-17.
 • Rijken, T. van der en H. van ‘t Ende, (2011). De toekomst van uw keurmerk. In: VM, september 2011, pp. 38-42.
 • Rijken, T. van der en D.P.J. Schmidt (2011). Organiseren van innovatie. In: VM, april 2011, pp. 74-77.
 • Rijken, T. van der, A. Lambrechtse, D.P.J. Schmidt en E. Masurel (2010). Meer aandacht voor innovatie in afgelopen vijf jaar. In: VM, september 2010, pp. 36-41.
 • Schmidt, D.P.J. en T. van der Rijken (2010). Innovatie terug op de agenda. In: VM, juni 2010, pp. 32-37.
 • Rijken, T. van der (2009). Informeel netwerk: tijdelijk zeer krachtig. In: VM, december 2009, pp. 22-25.
 • Rijken, T. van der (2009). Houdbaarheid van informele netwerken. In: Verbinden, verbreden, vernieuwen. Utrecht: Berenschot, pp. 85-89.
 • Rijken, T. van der en B. Kramer (2009). Netwerken, netwerken, netwerken – Innovatiebeleid in Beieren. In: Europaplein, Knooppunt van Innovatief Beleid. Utrecht: Berenschot, pp. 56-62.
 • Rijken, T. van der en L. van der Meeren (2008). Europese lobby: altijd maatwerk. In: VM, april 2008, pp. 48-51.
 • Puma, D.S., T. van der Rijken en F. de Zeeuw (2007). Publiek private samenwerking: werelden van verschil. In: Vice Versa, jaargang 41, nr. 5, pp. 36-37.
 • Rijken, T. van der, D.S. Puma en S. Rietman, S. (2007). Ontwikkelingssamenwerking uit een nieuwe hoek. In: Procesmanagement en profil. Den Haag: Berenschot Procesmanagement, pp. 105-111.
 • Schmidt, D.P.J. en T. van der Rijken (2007). Voorzitter en directeur: een tandem. In: VM, februari 2007, pp. 62-65.
 • Schmidt, D.P.J. en T. van der Rijken (2006). Baas, boegbeeld of marionet? In: VM, december 2006, pp. 34-37.
 • Schmidt, D.P.J., L. van Vliet en T. van der Rijken (2006). Contributiestelsels: moeilijk te veranderen. In: VM, juni 2006, pp. 68-73.
 • Schmidt, D.P.J. en T. van der Rijken (2006). Manoeuvreren op het middenveld. In: Portretten van Procesmanagement. Den Haag: Berenschot Procesmanagement, pp. 23-26.
 • Reinhoudt, J., D.P.J. Schmidt en T. van der Rijken (2006). Brochure of transparante verantwoording. In: VM, februari 2006, pp. 46-49.
 • Rijken, T. van der en D.P.J. Schmidt (2005). Wat zijn effectieve concurrentiestrategieën? In: VM, december 2005, pp. 71-75.
 • Beusmans, P.M.M.M., E. Masurel en T. van der Rijken, (2001). Mededingingswet versus brancheorganisaties: twee jaar verder. In: Accounting, Vol. 105, No. 1247, pp. 362-369.
 • Rijken, T. van der (2000). Ben je wel lid? In: Vooralsnog zonder titel. VU-studenten in het jaar 2000. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, pp. 85-110.