Dit biedt TIM

Bestuur

Samen belangen afwegen, keuzes maken en zorgen voor een goede uitvoering. Koersvast waar het kan, flexibel waar het moet. Grensverleggend en overbruggend.

Toezicht

Een scherpe, economische en juridische blik. Sensitief, rolvast en integer. Ervaring met besturen, directievoering, advisering en risicomanagement.

Interim Management

Snel thuis in een nieuwe omgeving. Organiseren van complementair team en adequate informatie. Daadkrachtig, gestructureerd en constructief.

Bestuurder
Voorzitter
Bestuurslid
Vice-voorzitter RvT
Lid RvT
Alliantiemanager
Hoofd Staf- en Verenigingszaken a.i.