Auteur: Tim van der Rijken

Op de valreep van 2022 verscheen de vernieuwde Corporate Governance Code, gebaseerd op het uitgangspunt dat de (beurs)vennootschap een lange termijn samenwerkingsverband is van diverse stakeholders. Het bestuur moet hun belangen afwegen en de vennootschap dient te streven naar het creëren van duurzame waarde op de lange termijn. Voor verenigingen bestaat geen overkoepelende governance code, […]

Meer lezen

De afgekondigde avondlockdown hakt er hard in in veel sectoren. En de aanleiding voor die maatregel, overbelasting van de zorg, hakt er hard in bij veel beroepen. In hun zoektocht naar erkenning en compensatie melden de getroffen sectoren en beroepsgroepen zich bij media en politiek. Branche- en beroepsverenigingen coördineren deze belangenbehartiging en spelen zodoende een […]

Meer lezen

Onlangs werd het tweede Nationaal Verenigingsonderzoek gehouden.  Als ‘kwaliteitsbewaker’ en klankbord was ik hier wederom nauw bij betrokken. Bijzondere aandacht ging in dit onderzoek uit naar de maatschappelijke rol van verenigingen. De dominante thematiek verschilt per type vereniging. Bij  beroepsverenigingen zijn – gemiddeld genomen – de thema’s ‘gezondheid bevorderen’ en ‘digitalisering en cybersecurity’ duidelijk dominant, […]

Meer lezen

Op 17 september mocht ik mijn certificaat van het Programma voor Commissarissen en Toezichthouders in ontvangst nemen. Ongeveer een jaar na de start van de opleiding, die vanwege Covid-19 wat langer duurde dan normaal. En op dezelfde plaats als waar het allemaal begon: Kasteel de Hooge Vuursche. Met een geweldige groep medecursisten, uit private en […]

Meer lezen

Wie zorgen ervoor dat Nederland een verantwoorde herstart maakt? Nu Nederland stapsgewijs ‘van het slot’ gaat, raakt de rol van OMT en demissionair kabinet langzaam uitgespeeld.  En aangezien de coalitiebesprekingen pas net gestart zijn, kunnen we vanuit Den Haag weinig sturing verwachten. Gelukkig hebben we in ons land een sterk ontwikkeld middenveld, waarop honderden brancheorganisaties […]

Meer lezen

Door de hittegolf wordt het thuis overdag nu zo’n 28 graden. De aangeschafte ventilatoren bieden wel enige verkoeling, maar geen optimale werkomstandigheden. Daarom ben ik gisteren voor het eerst op een externe locatie gaan werken, genaamd Het Nieuwe Kantoor. Een open ruimte waarin de koffiebar de centrale plek inneemt. Daaromheen hoge en lage werkplekken, met […]

Meer lezen

De afgelopen weken was er maar 1 thema: Corona. Nadat op 27 februari de eerste Nederlandse besmetting werd vastgesteld, gingen de ontwikkelingen razendsnel. In hoog tempo stroomden de ziekenhuizen vol, werd de economie afgeschaald en gingen we naar een ‘intelligente lockdown’. Dat betekent voor veel mensen thuis werken en maximaal gebruik maken van digitale hulpmiddelen. […]

Meer lezen